Nilon lót sàn đổ bê tông là dạng nilon chuyên dùng cho các công trình xây dựng đổ bê tông, nilon lót sàn đổ bê tông dùng cho các công trình trước kho đổ bê tông, nilon lót sàn có giá thành hợp lý.