ni lông lót sàn đổ bê tông, ni lông lót đổ bê tông, bạt đổ bê tông

ni lông lót sàn đổ bê tông, ni lông lót đổ bê tông, bạt đổ bê tông

Ni lông lót sàn đổ bê tông là sản phẩm nilon chuyên dùng cho các công trình đổ bê tông, dùng để lót trước khi đổ bê tông nhằm tránh mất nước bê tông, chống thấm cho các công trình xây dựng, dùng trong che mưa che nắng....

 Dù che nắng lớn là dạng dù che dành cho các sự kiện lớn ở ngoài trời, dù che nắng lớn có độ che phủ cao, diện tích che nắng rộng dãi, dù che nắng có các đường kính 5m, 10m, 20m, 30m. dù che nắng lớn đại hoàng tân được may từ chất liệu bạt tốt, bền với thời gian.