ni lông lót sàn đổ bê tông, ni lông lót đổ bê tông, bạt đổ bê tông

ni lông lót sàn đổ bê tông, ni lông lót đổ bê tông, bạt đổ bê tông

Ni lông lót sàn đổ bê tông là sản phẩm nilon chuyên dùng cho các công trình đổ bê tông, dùng để lót trước khi đổ bê tông nhằm tránh mất nước bê tông, chống thấm cho các công trình xây dựng, dùng trong che mưa che nắng....

 Bạt xanh cam là dạng bạt che mưa che nắng phổ biến trên thị trường hiện nay, bạt xanh cam dễ sử dụng, bạt xanh cam có giá thành hợp lý, bền với thới gian và có các kích thước lớn khác nhau.