Bao bố cũ chuyên dùng cho các công trình xây dựng để dưỡng bê tông nhằm dữ ẩm bê tông, bao bố cũ dùng đựng xà bần, đựng  hạt cafe. Giao hàng tận nơi - miễn phí